پيامبر اكرم (ص)
چهار دسته اند كه من روز قيامت شفيع آنها هستم : يارى دهنده اهل بيتم ـ برآورنده حاجات اهل بيتم به هنگام اضطرار و ناچارى ـ دوستدار اهل بيتم به قلب و زبان ـ و دفاع كننده از اهل بيتم با دست و عمل.
Wednesday, 23 September , 2020
امروز : چهارشنبه, ۲ مهر , ۱۳۹۹ - 6 صفر 1442
ثبت درخواست کارتابل

قابل توجه کلیه پرسنل محترم شرکت ماداکتو

قابل توجه کلیه پرسنل محترم شرکت ماداکتو مبنی بر ثبت هرگونه درخواست در کارتابل حضور و غیاب شرکت حداکثر تا ساعت 10:00 صبح یکم هر ماه قابل قبول است.

۰۱ مهر ۱۳۹۹

استفاده از تلفن همراه در شرکت

آیین نامه انضباطی در خصوص استفاده از تلفن همراه

مقررات اصلاحی تعیین قصور و نقض دستورالعمل ها و آیین نامه های انضباط کار و موضوع تبصره ۲ ماده ۲۷ قانون کار و با توجه به اینکه برخی از همکاران از تلفن همراه خود به دفعات و زمان های طولانی استفاده می نمایند و موجب اختلال در امور جاری شرکت شده اند ، بدینوسیله اعلام میگردد جز در موارد خاص که قبلا با مدیر واحد هماهنگ می شود و در زمان صرف ناهار ، همکاران مجاز به استفاده از تلفن همراه نمی باشند.

۱۱ شهریور ۱۳۹۹