عدم در اختیار گذاشتن شماره تماس مدیرعامل

قابل توجه همکاران محترم

بدینوسیله به اطلاع کلیه پرسنل واحدهای فروش ، پشتیبانی و امورمشتریان می رساند از در اختیار گذاشتن شماره تماس شخصی مدیرعامل محترم به کلیه مشتریان پرهیز نموده و در صورت مشاهده این مورد با فرد خاطی برخورد جدی صورت میگیرد./

واحد اداری و منابع انسانی