انتقال به پرتال های دیگر سامانه

برای جلوگیری از به هدر رفتن زمان شما همکاران گرامی این پرتال راه اندازی شده است تا از طریق این پرتال بتوانید به بقیه ی پرتال های سامانه دسترسی داشته باشید و دیگر نیازی به دانستن آدرس آن ها نیست.

همچنین در این پرتال آخرین مطالب و اطلاعیه ها قابل مشاهده است.