کلیه پرسنل /کلیه واحد ها

احتراماً به استحضار میرساند کلیه جابجایی ها  اعم از مانیتور،کیس،هدست ،موس و کیبورد و…… با هماهنگی واحد آی تی مجموعه امکان پذیر میباشد و جابجایی بدون هماهنگی و تاییده، خلاف مقررات بوده و برخور صورت خواهد گرفت .

پاسخی بگذارید