رایانه و حافظه شخصی

قابل توجه کلیه پرسنل گرامی

استفاده رایانه های شخصی-جیبی- و حافظه های قابل حمل در شرکت ممنوع بوده و مجاز به استفاده از آنها نمی باشید

پاسخی بگذارید