حفظ و نگهداری وسایل

قابل توجه کلیه پرسنل گرامی لطفا در حفظ و نگهداری وسایل تحویلی از جمله رایانه و …… کوشا باشید

درصورت شکستگی و خرابی (قصور کارمند )کلیه هزینه های خرید یا تعمیر آن به عهده خود شخص می باشد

پاسخی بگذارید